Likwidacja spółki w KRS

              Oferujemy pomoc w likwidacji spółki, polegającą na przeprowadzeniu „za rękę”, przez cały proces likwidacji spółki. Liwidacja zgodnie z kodeksem spółek handlowych trwa minimum pół roku czasu, a w tym czasie likwidatorzy spółki, prowadzą czynności, które mają na celu spieniężyć majątek spółki, spłatę zobowiązań, najprościej mówiąc doprowadzenia do stanu bilansu, w którym kasa = kapitał.

              Nasza pomoc skupi się na obsłudze wszystkich formalności wobec:

  • Krajowego Rejestru Sądowego
  • Urzędu Skarbowego
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Głównego Urzędu Statystycznego
  • Wierzycieli
  • Dłużników

          By przeprowadzić likwidację spółki, potrzebujemy ścisłej współpracy z biurem rachunkowym, które prowadzi księgi rachunkowe, notariuszem.
Jesteśmy wstanie przygotować wszystkie dokumenty do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji i zakończyć ją sukcesem – czyli wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

           Cena naszej usługi kształtuje się od 2.000 zł. + VAT, w zależności od wielowątkowości prowadzonej przez Państwa spółki.

           Zapraszam do współpracy Przemysław Organowski