Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów, informujemy że pomagamy założyć spółki komandytowe.

Spółka komandytowa pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania, z którym mamy do czynienia prowadząc działalność za pomocą spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Stworzenie spółki komandytowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tworzone są przez komplementariusza (spółki z o.o.) oraz komandytariusza (osoby fizycznej ). Dzięki właściwym zapisom w umowie spółki, zyski spółki komandytowej są rozdzielane pomiędzy komplementariusza a komandytariusza, którym jest osoba fizyczna. Związku z powyższym prawie wszystkie zyski spółki komandytowej są opodatkowywane według stawek dla osób fizycznych.