Ci, którzy zawiązali spółkę prawa handlowego, mogą po pewny czasie zdecydować, że chcą, aby zmieniła ona swoją “szatę prawną”. Oznacza to, że nie straci ona swojej tożsamości, a jedynie będzie funkcjonowała w nowej, innej formie. Proces ten musi odbyć się dokładnie tak, jak wskazano to w Kodeksie Spółek Handlowych.

Procesy przekształceń, związane z tym formalności, kontakty z notariuszem i urzędami to kwestie, które często spędzają sen z powiek osobom zamierzającym zmienić formę prawną prowadzonej działalności. Dlatego my skupiamy się na tym, aby wszyscy, którzy myślą o przekształceniu spółki bez problemu przeszli przez całą procedurę.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

Przekształcenia dotyczą nie tylko spółek prawa handlowego, ale także jednoosobowych działalności gospodarczych.

Przedsiębiorca może zdecydować, że zmienia formę swojej firmy na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną lub spółkę komandytową.

Niezależnie od tego, na jakie rozwiązanie się zdecydujesz, służymy Ci kompleksową pomocą:

  • udzielimy wsparcia podczas sporządzania planu przekształcenia;
  • zajmujemy się przygotowywaniem formalności, które będą dopełniane u notariusza – dotyczy to np. przekształcenia jednoosobowej działalności w prostą spółkę akcyjną lub zawiązania umowy spółki;
  • możesz na nas liczyć, jeśli chodzi o dopełnianie formalności w Krajowym Rejestrze Sądowym – pomożemy Ci złożyć stosowny wniosek o rejestrację spółki przekształconej;
  • zajmiemy się wykreśleniem dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Udzielimy Ci także wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie pytania, rozwiejemy Twoje wątpliwości i dokładnie przeanalizujemy Twoją sytuację. W ten sposób ocenimy, jaki sposób postępowania zmierzającego do przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę będzie dla Ciebie najkorzystniejszy.

Przekształcenie spółki

Przekształcenie spółki z o.o w spółkę komandytową, akcyjną, jawną

Przekształcenia spółek to wieloetapowa, skomplikowana procedura. Wymaga ona szczegółowej znajomości przepisów i jest czasochłonna – głównie ze względu na konieczność zebrania i sporządzenia stosownej dokumentacji.

Zainteresowanym tą procedurą wyjaśniamy, jakie zobowiązania spółki przekształcanej będą przechodziły na nowy podmiot oraz tłumaczymy etapy postępowania. Wspieramy podczas:

  • sporządzania umowy lub statutu spółki przekształconej oraz planu przekształcenia;
  • wyceny składników majątku spółki przekształcanej. Pomagamy także sporządzić obowiązkowe sprawozdanie finansowe;
  • dopełniania formalności wobec KRS i innych urzędów.

Służymy pomocą na każdym etapie przeprowadzania procedury. Dokładamy wszelkich starań, aby spółka przekształcona miała jak najlepszy start – mogła funkcjonować bez problemów natury prawnej.

Przekształcamy spółki kapitałowe i osobowe. Wiemy również, co zrobić, aby spółka cywilna zyskała nową formę prawną.

Zaufaj naszemu doświadczeniu i zgłoś się do nas, a zajmiemy się wszelkimi formalnościami i zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania!