PostHeaderIcon Zakup Spółki przez małżonków a ZUS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest spółką kapitałową, w której udziałowcy wnoszą kapitał celem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie zasadniczo, spółka odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości swoich kapitałów. W Kodeksie Spółek Handlowych, nie jest nigdzie napisane ilu udziałowców może powołać spółkę, więc nic nie stoi na przeszkodzie by 100% udziałów należało do jednej osoby fizycznej.

Posiadanie 100% udziałów nie ułatwia jednak prowadzenia działalności przez taką spółkę gdyż Zakład Ubezpieczeń Społecznych, powołując się na art. 8, pkt. 6 podpunkt 4), Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych traktuje działalność tej osoby fizycznej w postaci Spółki z o.o. jako działalność gospodarczą osoby fizycznej i domaga się płacenia zwyczajowych składek społecznych, emerytalnych i zdrowotnych. Związku z tym, bardzo często inwestor postanawia założyć spółkę z małżonką, gdzie małżonka posiada np. 5% udziałów, dzięki czemu jest tzw. cichym udziałowcem i nie jest widoczna w Krajowym Rejestrze Sądowym jako wspólnik. Ale uwaga, w przypadku gdy małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal traktuje taką działalność gospodarczą jako działalność jednej osoby i każe płacić pełne składki społeczne, powołując się że jest to działalność osób w jednej wspólnocie majątkowej. Powołuje się przy tym na art. 8, pkt. 11 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. By Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie oczekiwał płacenia składek przez udziałowców, Spółka musi być prowadzona przez minimum dwie osoby, u których nie występuje wspólnota majątkowa. Dla małżonków, rozwiązaniem w tej sytuacji jest rozdzielność majątkowa, która trwała w momencie utworzenia spółki. Jeśli potrzeba utworzenia rozdzielności majątkowej małżonków powstanie w czasie trwania spółki, przy jej podpisaniu i podziale majątku trzeba szczegółowo opisać, że udziały w spółce zostały opłacone z majątku osobistego małżonków pochodzącego z przed zawarcia związku małżeńskiego. Utworzenie rozdzielności majątkowej małżonków / udziałowców zamyka sprawę opłat składek dla ZUS, dopiero od następnego miesiąca, w którym rozdzielność powstała.

Comments are closed.

Wirtualne biuro

Osobom i firmom, które kupują lub zakładają swoje spółki proponujemy rejestrację nowego podmiotu w siedzibie naszej firmy, w Poznaniu w doskonałej lokalizacji tuż przy centrum targowym Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Nasza oferta znajduje się na stronie www.office-polska.pl Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.