Jakie obowiązki ma wspólnik w spółce z o.o.?

Gotowa spółka może pozwolić na rozwinięcie swojej działalności. Aby jednak prowadzić taki podmiot zgodnie z prawem, trzeba wiedzieć, jakie przepisy obowiązują jego wspólników. Są one ściśle określone i zapisane w Kodeksie spółek handlowych. Sprawdź, jakie są najważniejsze obowiązki wspólnika spółki z o.o.

Wspólnicy spółki z o.o. – co mówią przepisy?

Skorzystałeś z oferty sprzedaży gotowych spółek? Jesteś na dobrej drodze do rozwijania swojego biznesu. Aby robić to bez przeszkód, konieczne jest działanie zgodne z przepisami. Przede wszystkim warto przyjrzeć się tym, które regulują prawa i obowiązki wspólników takiego podmiotu.

Podstawowe informacje na ten temat można znaleźć w Kodeksie spółek handlowych. Można w nim przeczytać, że „wspólnicy albo akcjonariusze spółki kapitałowej powinni być traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach”. Równość ich praw i obowiązków wynika z treści przepisu art. 174 § 1 KSH, który głosi: „jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce”.

Jedną z podstawowych zasad, o których musisz pamiętać po zakupie gotowej spółki, jest więc równość praw wszystkich wspólników. Jak natomiast prezentuje się kwestia obowiązków takich osób?

W przypadku gotowych spółek z o.o nie jest ich tak dużo, jak w innych podmiotach o podobnej specyfice. Właśnie dlatego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są często wybieraną formą prowadzenia działalności.

Podstawowy obowiązek wspólników spółki z o.o

Jedynym obowiązkiem wspólnika gotowej spółki z o.o wynikającym z przepisów prawa jest konieczność wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego.

Co ciekawe, Kodeks spółek handlowych nie definiuje żadnych innych obowiązków dotyczących wspólników – nie obliguje ich do udziału w zgromadzeniach, ani nie zakazuje prowadzenia konkurencyjnej działalności.

Warto jednak mieć świadomość, że takich osób mogą dotyczyć dodatkowe wymagania wynikające z umowy założycielskiej. Jeśli masz gotową spółkę, z pewnością zależy Ci na tym, by była atrakcyjna biznesowo. Właśnie dlatego większość takich podmiotów ustala dodatkowe obowiązki dla wspólników (gwarantujące możliwość prowadzenia efektywnej działalności). 

Sprawdź, jaką formę mogą one przyjmować.

Podstawowy obowiązek wspólników spółki z o.o

Dodatkowe obowiązki wspólników spółki z o.o.

Działalność gotowej spółki może być prowadzona na wiele różnych sposobów. Od wybranej metody działania i celów biznesowych zależy, jakie obowiązki zostaną nałożone na jej wspólników. Poznaj najczęściej stosowane modele.

Wnoszenie opłat

To obowiązek najczęściej uwzględniany w umowie spółki. Na podstawie stosownej uchwały wspólnicy mogą być zobowiązani do wnoszenia dodatkowego wkładu. Wysokość takich wpłat jest uzależniona od liczby posiadanych akcji. To znaczy, że wartość kwoty dopłaty mnoży się przez liczbę udziałów.

Umowa spółki powinna określać cel ponoszonych kosztów – najczęściej jest nim bieżące dokapitalizowanie spółki. Dopłaty mogą być zwracane. Bardzo ważne jest to, że wnoszenie dodatkowego wkładu musi być uwzględnione w umowie spółki. Jeśli tak nie jest, wszystkie uchwały na ten temat stają się nieważne.

Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej

Zgodnie z przepisami taki zakaz dotyczy wyłącznie członków zarządu spółki. Jest jednak często stosowany także wobec wspólników, choć nie wynika to bezpośrednio z Kodeksu spółek cywilnych.  Jeśli ma być rozszerzony również na nich, musi być wyrażony wprost w stosownym dokumencie.

Wykonywanie powtarzających się świadczeń niepieniężnych

To obowiązek dotyczący wykonywania pracy lub usług na rzecz spółki. Również nie wynika on z Kodeksu spółek cywilnych, a wyłącznie z umowy spółki. Powinien zostać w niej zawarty dokładny rodzaj i zakres takich świadczeń. Należy również określić wynagrodzenie za konkretne czynności. Nie może ono przekraczać stawek przyjętych w obrocie, czyli musi być zgodne z cenami występującymi na lokalnym rynku.

Gotowe spółki z o.o są wyjątkowo atrakcyjne, ponieważ ich forma jest stosunkowo prosta i mało sformalizowana w porównaniu z innymi podmiotami. Jeśli planujesz taki zakup, zadbaj o to, by działać w zgodzie z przepisami – by nie narazić się na konsekwencje prawne.