Spółka partnerska jest rodzajem osobowej spółki handlowej przeznaczonym wyłącznie dla osób fizycznych, które są uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Zgłoszenie spółki partnerskiej wymaga wpisu do KRS, którego można dokonać w formie elektronicznej. Podstawą do jej założenia, tak jak w przypadku innych podmiotów, jest umowa zawarta pomiędzy wspólnikami.

Spółka partnerska – kto może ją założyć?

W przypadku spółek partnerskich należy zwrócić szczególną uwagę na to, kto jest uprawniony do jej założenia. Nie jest to bowiem rodzaj działalności gospodarczej dostępny dla każdego.

Rejestracja spółki partnerskiej jest możliwa wyłącznie w przypadku przedsiębiorców wykonujących wolne zawody. Są to między innymi:

 • adwokat,
 • architekt,
 • biegły rewident,
 • broker ubezpieczeniowy,
 • lekarz,
 • tłumacz przysięgły.

Pełny wykaz przedstawicieli zawodów, którzy mogą założyć taki rodzaj działalności, jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów.

Spółkę partnerską mogą założyć co najmniej dwie osoby, przy czym każda z nich musi wykonywać jeden z wolnych zawodów.  Co ważne, przepisy regulujące dany zawód mogą zawierać dodatkowe warunki dotyczące prowadzenia działalności za pośrednictwem spółki partnerskiej.

Rejestracja spółki partnerskiej

Zgłoszenie spółki partnerskiej w KRS

Rejestracja spółki partnerskiej wymaga jej zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Obecnie można to zrobić wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (na stronie Ministerstwa Finansów).

Warto pamiętać, że w tym portalu nie ma możliwości założenia działalności przez internet. Można jedynie dokonać tam rejestracji spółki partnerskiej, której umowa została wcześniej podpisana przez wspólników.

Wniosek o założenie spółki może podpisać każdy wspólnik (nie muszą tego robić wszyscy) lub pełnomocnik procesowy dowolnego wspólnika.

We wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego należy podać:

 • firmę i adres spółki,
 • nazwiska i imiona partnerów oraz ich dane kontaktowe,
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki,
 • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
 • przedmiot działalności spółki zgodny z kodem PKD (Państwową Klasyfikacją Działalności).

Złożyć dokument może jedynie osoba, która go sporządziła. Można go podpisać za pomocą profilu zaufanego lub podpisem osobistym (przy użyciu e-dowodu).

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o wpis do KRS?

Aby pomyślnie złożyć wniosek o rejestrację spółki partnerskiej do Krajowego Rejestru Sądowego, należy dołączyć do niego wymagane dokumenty. Są to między innymi:

 • umowa spółki,
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu,
 • dokument o powołaniu członków zarządu spółki, jeżeli został powołany zarząd,
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Koszt rejestracji spółki partnerskiej wynosi łącznie 600 zł. 500 zł to opłata sądowa za wpis do KRS, natomiast 100 zł jest opłatą za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W razie skorzystania z pomocy pełnomocnika należy doliczyć również 17 zł w ramach opłaty skarbowej.