Spóła Partnerska

Spółka partnerska przewidziana jest dla osób fizycznych wykonujących różne wolne zawody (tłumacze przysięgli, prawnicy, pielęgniarki). Umowę spółki partnerskiej trzeba zawrzeć u notariusza, a następnie zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po rejestracji spółka otrzymuje swój numer NIP oraz REGON. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki określa zazwyczaj umowa spółki, a zysk dzielony jest w zależności od indywidualnej operatywności poszczególnych partnerów z uwzględnieniem kosztów działalności spółki. Spółka reprezentowana jest przez każdego partnera samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.