Oferujemy pomoc w zakładaniu spółek osobowych oraz kapitałowych. Aby zarejestrować spółkę szybko, bezpiecznie i zgodnie z prawem, warto zaufać specjalistom, którzy na co dzień mają do czynienia ze sprzedażą, skupem i rejestracją spółek.

Rejestracja spółki – rodzaje spółek

Wyróżniamy spółki osobowe oraz kapitałowe. Rejestracja spółki odbywa się po wyborze rodzaju preferowanej działalności gospodarczej. Do spółek osobowych zaliczamy spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne, natomiast spółkami kapitałowymi nazywamy spółki z o.o. oraz spółki akcyjne. Sprawdź, czym charakteryzują się poszczególne spółki, zanim podejmiesz decyzję o zarejestrowaniu własnej.

Spółki osobowe bez osobowości prawnej:

 • Spółka cywilna (s.c.) – najprostsza forma działalności gospodarczej, która opiera się na prowadzeniu firmy przez wspólników (2-3 osoby fizyczne i prawne), którzy wnoszą do spółki wkład własny (kapitał, wiedzę, umiejętności).
 • Spółka jawna (sp.j.) – charakteryzuje się podmiotowością prawną, a więc to spółka pełni rolę podmiotu praw i obowiązków, a nie wspólnicy.
 • Spółka partnerska – zakładana przez osoby fizyczne wykonujące wolne zawody. Wspólnicy w spółce partnerskiej są odpowiedzialni jedynie za własną działalność.
 • Spółka komandytowa – charakteryzująca się podmiotowością prawną spółka zakładana jest przez co najmniej dwie osoby, z których jedna zostaje komplementariuszem (odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, prowadzi i reprezentuje spółkę), a druga komandytariuszem (odpowiada za zobowiązania spółki do tzw. sumy komandytowej, nie prowadzi i nie reprezentuje spółki). Komandytariusz nie może być równocześnie komplementariuszem.
 • Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) – co najmniej jeden wspólnik pełni w spółce rolę komplementariusza (odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, prowadzi i reprezentuje spółkę), a drugi akcjonariusza (nie odpowiada za zobowiązania spółki). Akcjonariusz może być równocześnie komplementariuszem.

Spółki kapitałowe z osobowością prawną:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) – zakładana przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych. Za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem spółka, a nie wspólnicy.
 • Spółka akcyjna – jedyna spółka, która może pozyskiwać kapitał poprzez obligacje oraz na giełdzie papierów wartościowych. Za zobowiązania spółki współakcjonariusze nie odpowiadają własnym majątkiem. Na założenie spółki akcyjnej decydują się z reguły duże korporacje.

Rejestracja spółki

Rejestracja spółki

Decydując się na skorzystanie z naszych usług podczas rejestracji spółki, zyskujesz pewność, że Twój kapitał jest zabezpieczony odpowiednią umową. Rejestracja spółek przy współpracy z naszym Centrum Doradztwa Inwestycyjnego pozwala Ci również zaoszczędzić czas, który musiałbyś spędzić na samodzielnej rejestracji spółki i poprawianiu błędów wynikających z niewiedzy lub braku doświadczenia. Jesteśmy specjalistami, którzy profesjonalnie doradzą Ci wybór odpowiedniego rodzaju spółki i zajmą się jej sprawną rejestracją.

Rejestracja spółek osobowych:

 • Rejestracja spółek cywilnych

  Spółka cywilna zakładana jest na podstawie umowy zawartej między wspólnikami i nie wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ani rejestracji do KRS. Spółce cywilnej nadaje się indywidualne numery NIP oraz REGON. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej musi natomiast mieć każdy wspólnik spółki. Zajmujemy się rejestracją spółek cywilnych w ZUS i US oraz pomagamy sporządzić umowę spółki cywilnej.

 • Rejestracja spółek jawnych

  Pomagamy w sporządzeniu umowy spółki jawnej, a po jej podpisaniu zajmujemy się rejestracją spółki w KRS, ZUS i US oraz złożeniem wniosku o nadanie numerów REGON i NIP.

 • Rejestracja spółek partnerskich

  Założenie spółki partnerskiej wymaga sporządzenia umowy, którą muszą podpisać wszyscy partnerzy. Po podpisaniu umowy zajmujemy się zgłoszeniem spółki do KRS, ZUS i US oraz złożeniem wniosku o nadanie numerów REGON i NIP.

 • Rejestracja spółek komandytowych

  Umowa spółki komandytowej ma formę aktu notarialnego, za który należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (1% wartości wkładu) oraz wnieść zapłatę wg taksy notarialnej. Po sporządzeniu umowy spółka zostaje wpisana do KRS, zgłoszona do ZUS oraz US i otrzymuje numery REGON oraz NIP.

 • Rejestracja spółek komandytowo-akcyjnych

  Spółka komandytowo-akcyjna musi mieć własny statut mający formę aktu notarialnego oraz wkład zakładowy w wysokości min. 50.000 zł. Po podpisaniu przez wspólników statutu zawierającego imienne świadectwa założycielskie oraz inne tytuły uczestnictwa w zysku w spółce zajmujemy się przekazaniem dokumentów do KRS, ZUS i US, a także złożeniem formularza o nadanie numerów REGON i NIP.

Rejestracja spółek kapitałowych

Rejestracja spółek kapitałowych:

 • Rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

  Do rejestracji spółek  z o.o. niezbędne jest zgromadzenie kapitału zakładowego w wysokości min. 5.000 zł oraz sporządzenie i podpisanie umowy przez wszystkich wspólników spółki. Osobowość prawną spółka z o.o. nabywa po rejestracji w KRS, ZUS i US oraz otrzymaniu numerów REGON i NIP.

 • Rejestracja spółek akcyjnych

  Rejestracja spółek akcyjnych wymaga sporządzenia statutu w formie aktu notarialnego, zawarcia aktu założycielskiego, powołania zarządu i rady nadzorczej spółki oraz zgromadzenia kapitału zakładowego w wysokości min. 100.000 zł. Następnym krokiem jest rejestracja spółki w KRS, ZUS i US oraz nadanie jej numeru REGON i NIP.

Zapraszamy do kontaktu w celu skorzystania z usługi, jaką jest rejestracja spółek.