Spółka Jawna

Jest bardzo podobną spółką do spółki cywilnej, ale jest już rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zawiera się ją u notariusza lub w systemie elektronicznym S24. Po rejestracji spółka otrzymuje numer KRS, numer NIP oraz REGON. Zysk wypracowany lub straty w spółce dzielone są na tych samych zasadach jak w spółce cywilnej. Za zobowiązania spółki odpowiada w pierwszej kolejności spółka do wysokości wkładów, ale gdy spółka jest nie wypłacalna, za zobowiązania odpowiadają również wspólnicy. Spółka reprezentowana jest przez wspólników według kryteriów zawartych w umowie spółki.