Jak kupić spółkę z o.o. i czy jest to bezpieczne?

1. By przystąpić do transakcji zakupu spółki, należy podpisać z nami umowę o świadczenie usług doradczych przy zakupie spółki. Wzór umowy możesz pobrać tutaj.

2. Podpisaną umowę wraz ze skanem dowodu osobistego (może być przekreślony) prosimy przesłać na adres spolki @ cdi.org.pl

3. Po otrzymaniu umowy i dowodu osobistego przesyłamy dokumenty wybranej przez Klienta spółki, takie jak; nr KRS, REGON, NIP, umowę spółki, dokumenty finansowe.

4. Jeśli Klient podejmie decyzję o zakupie spółki, przesyła na nasze konto zaliczkę w wysokości 10% wartości spółki minimum 500 zł., która ma pokryć koszty przygotowania spółki do zbycia oraz potwierdza chęć zakupu spółki. W przypadku wycofania się z zakupu 48 godzin przed ustalonym dniem zakupu spółki, zaliczki zwracana jest w całości. Po tym terminie zaliczka w przypadku wycofania zakupu przepada.

5. Nasza firma ustala możliwy termin zawarcia transakcji ze Zbywcą oraz Notariuszem (nasze doświadczenie pozwala określić, u którego notariusza warto dokonać zbycia udziałów, gdyż są Rejenci, którzy na tego typu transakcjach lubią dobrze zarobić, koszty notarialne nie powinny przekroczyć 650 zł.).

6. Nasza firma przygotowuje dokumenty do transakcji, w tym:

– umowę zbycia udziałów, projekt zmian w umowie spółki,
– dokumenty do KRS.

7. Transakcja odbywa się w mieście siedziby spółki lub w mieście, w którym znajduje się Sąd Rejonowy z wydziałem Krajowego Rejestru Sądowego, w którym spółka jest zarejestrowana.

8. Po zawarciu umowy sprzedaży u Notariusza dokonujemy zmiany w umowie spółki, które życzy sobie nabywca – koszty pokrywa nabywca.

9. Po dokonaniu zmian jedziemy do sądu, gdzie składamy wszystkie dokumenty w KRS, potrzebne do ukonstytuowania się zmian w umowie spółki, zmian w zarządzie spółki itp. – koszty wniosku (350zł.) pokrywa nabywca.

10. Przekazujemy ostatnie informacje, jakie czynności powinno się dokonać w Urzędzie Skarbowym, do którego będzie przynależeć spółka.

Zakup spółki z o.o., krok po kroku

Cała operacja zakupu gotowej spółki powinna zająć do 1-2 godzin.

Każda oferowana przez nas spółka jest wstępnie przez nas sprawdzana, a Zbywca do transakcji przedstawia:

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
  • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami
  • Bilans i Rachunek Wyników zamknięcia na dzień transakcji.
  • Protokół zdawczo-odbiorczy przekazywanych dokumentów spółki (dokumenty księgowe, umowy, historię konta spółki, itp.)

Czy zakup spółki z rynku wtórnego jest bezpieczny?

Według naszej wiedzy tak, gdyż:

  • Posiadamy zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędów i zakładów ubezpieczeń,
  • Posiadamy raport wywiadowni gospodarczej o kupowanej spółki, w tym o możliwości jej występowania w KRD.
  • W umowie zbycia udziałów występuje zapis:

  „spółka na dzień:……….. r. nie posiada żadnych zobowiązań finansowych i nie finansowych, a gdyby w przyszłości okazało się, że jest inaczej, Sprzedający zobowiązuje się te zobowiązania wobec wierzyciela zaspokoić w okresie nie dłuższym niż 7 dni”

  • Nabywcę chroni zapis Kodeksu Spółek Handlowych art. 299, który mówi, że za zobowiązania przeterminowane odpowiada zarząd spółki. Zgodnie z orzecznictwem sądowym, oznacza on, że jeżeli zobowiązanie powstało za kadencji poprzedniego zarządu, to właśnie poprzedni zarząd za nie odpowiada.