Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółkę z o.o. mogą zakładać osoby fizyczne jak i prawne, które występować w niej będą jako udziałowcy a minimalna wysokość kapitału spółki to 5.000zł. Spółkę taką trzeba powołać u notariusza lub w systemie elektronicznym S-24 i zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po jej rejestracji nadawany jest numer NIP oraz REGON. Udziałowcy powołują w spółce Zarząd, a jeśli przewiduje to umowa, również Radę Nadzorczą. Spółkę reprezentuje Zarząd, a Rada Nadzorcza nadzoruje go. Udziałowcy mogą też powołać prokurenta i pełnomocników. Podział zysków i start jest uwarunkowany wniesionym kapitałem do jego wysokości. Zarząd w niektórych przypadkach odpowiada za swoje zobowiązania również majątkiem osobistym. Spółki kapitałowe, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest płatnikiem podatku dochodowego. Dodatkowo gdy udziałowcy wypłacają dywidendę, płacą również podatek od zysków kapitałowych. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zakładać również pojedyncze osoby. W tym przypadku niektóre czynności na rzecz spółki muszą być sporządzone u notariusza. W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych traktuje takiego udziałowca jako osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i spoczywa na nim obowiązek płacenia standardowych składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.