Rejestracja spółki z o.o. jest obecnie możliwa jedynie przez internet. Można to zrobić na Portalu Rejestrów Sądowych. Zanim to zrobisz, należy sporządzić umowę w formie aktu notarialnego, która będzie zawierać wymagane informacje. Sprawdź, jak przebiega taka procedura i jakie warunki trzeba spełnić, aby pomyślnie założyć spółkę z o.o.

Spółka z o.o. – co różni ją od innych spółek?

Założenie spółki z o.o. wiąże się z koniecznością przejścia dość mocno sformalizowanej procedury. Ponadto samo prowadzenie tego typu działalności gospodarczej wymaga dość dużej ilości czasu i wysiłku.

Należy pamiętać, że w tym przypadku konieczne jest prowadzenie ksiąg handlowych, czyli pełnej księgowości. Jest to bardzo szczegółowy sposób rejestracji zdarzeń gospodarczych, dlatego zwykle wymaga zaangażowania doświadczonego księgowego.

Pewnym mankamentem spółek z o.o może być również występowanie podwójnego opodatkowania. Polega ono na tym, że aby wypłacić zarobione pieniądze, trzeba najpierw opłacić podatek CIT w wysokości 19%, a następnie kolejny raz zapłacić 19% podatku od podziału zysku.

Niektóre spółki z o.o mogą liczyć na preferencyjną stawkę CIT, czyli 9%. Dotyczy to tzw. małych podatników, którzy nie przekraczają rocznego przychodu w wysokości 5 248 000 zł.

Założenie spółki z o.o wymaga także zgromadzenia minimalnego wkładu początkowego. Nie jest on jednak duży – wynosi 5 000 zł.

Rejestracja spółki z o.o.

Co trzeba zrobić przed rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Procedura wygląda podobnie jak w przypadku innych rodzajów spółek. Najpierw należy sporządzić umowę spółki z o.o, która musi zawierać:

 • firmę i adres mającego powstać podmiotu,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • ilość udziałów przypadających na jednego wspólnika,
 • wartość nominalną poszczególnych udziałów.

Poza podpisaniem umowy należy również zadbać o inne formalności.

Należą do nich:

 • wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego,
 • powołanie zarządu i ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
 • złożenie wniosku do sądu rejestrowego (KRS).

Wpis spółki z o.o. do sądu rejestrowego (KRS)

Rejestracja spółki z o.o w sądzie rejestrowym, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jest warunkiem, aby nowy podmiot gospodarczy mógł zacząć legalnie funkcjonować na rynku.

Wniosek do tej instytucji składa się wyłącznie drogą elektroniczną:

 • za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych,
 • za pośrednictwem Portalu S24 na stronie Ministerstwa Finansów – można tam znaleźć gotowy wzór umowy spółki.

Aby zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie, do wniosku trzeba dołączyć podpisaną umowę (chyba że korzysta się ze wzorca w Portalu S24).

Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza NIP, w którym podaje się dane potrzebne:

 • urzędowi skarbowemu,
 • Głównemu Urzędowi Statystycznemu,
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Cała procedura może trwać do kilku tygodni. O jej pozytywnym zakończeniu założyciele spółki są informowani przez KRS.