Rejestracja spółki cywilnej nie jest skomplikowaną czynnością. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w takiej formie jest łatwiejsze niż w wielu innych – na przykład spółki jawnej czy komandytowej. Poniżej znajdziesz wszelkie informacje, których będziesz potrzebował, zanim udasz się do urzędu.

Na czym polega rejestracja spółki cywilnej?

Na wstępie warto zwrócić uwagę na to, czym charakteryzuje się tego rodzaju działalność gospodarcza. Głównym celem prowadzenia firmy o takiej formie prawnej jest rozwijanie biznesu. Jest to główny aspekt, który odróżnia spółki cywilne od innych spółek kapitałowych. Wspólnicy łączą swoje siły, aby móc efektywniej działać na rynku.

Regulacje dotyczące spółek cywilnych znajdują się w Kodeksie cywilnym. Warto również zapoznać się z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, która ma ogromne znaczenie w kontekście zasadności istnienia tego typu działalności gospodarczych.

Warto wiedzieć, że sama spółka cywilna nie jest uważana za podmiot prawny. Stają się nimi dopiero przedsiębiorcy – wspólnicy, którzy decydują się na zawarcie umowy spółki cywilnej.

Podobnie jest w przypadku wszelkich zobowiązań (podatków, długów itp.). Do ich zapłaty są zobligowane konkretne osoby – właściciele spółki, a nie sama firma. Jest to istotna informacja, która może się przydać w razie wystąpienia ewentualnych problemów czy trudności finansowych.

Rejestracja spółki cywilnej

Spółka cywilna – jak ją zarejestrować?

Rejestracja spółki cywilnej jest łatwiejsza, niż może się wydawać. Zobacz, jak przeprowadzić ją krok po kroku:

  1. Podstawą jest zawarcie umowy spółki cywilnej przez co najmniej dwóch wspólników. Taki dokument powinien zawierać wszystkie najważniejsze dane na temat mającego powstać podmiotu, czyli informacje o jej założycielach, siedzibie i profilu działalności.
  2. Do założenia spółki cywilnej nie jest wymagany wpis w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym). Formalności są w tym przypadku bardzo uproszczone.
  3. Przedsiębiorcy muszą natomiast wpisać spółkę cywilną do rejestru CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), w którym otrzymają numer REGON. Są również zobowiązani do zgłoszenia powstania nowego podmiotu w GUS (Głównym Urzędzie Statystycznym).
  4. Kolejny krok to udanie się wspólników do Urzędu Skarbowego (lub przeprowadzenie tej procedury zdalnie), gdzie zostanie wygenerowany numer identyfikacji podatkowej, czyli NIP.
  5. Ostatnia ważna czynność polega na założeniu firmowego rachunku bankowego.

Jak widać, procedura rejestracji nie jest skomplikowana i nie zajmuje wiele czasu. Zwykle jednak trzeba poczekać, aż wymienione wyżej instytucje państwowe przetworzą przekazane im dane.

Kto może założyć spółkę cywilną?

Spółka cywilna może zostać założona zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność do czynności prawnych.

Warto wiedzieć, że wspólnicy spółki cywilnej mogą się zmieniać. To znaczy, że w toku działalności podmiotu mogą zostać do niego włączone kolejne jednostki, a inne natomiast mogą go opuścić. Każde takie działanie wymaga jednak sporządzenia umowy na piśmie. Jeśli w grę wchodzi własność nieruchomości, konieczna jest także wizyta u notariusza.