Kiedy spółka przestaje być potrzebna, powinna zostać zlikwidowana. Likwidacja spółek osobowych i kapitałowych prowadzi do zakończenia działalności spółki i wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego. Naszą ofertę kierujemy do właścicieli wszystkich rodzajów spółek. Wiemy, że zamknięcie firmy może budzić wiele obaw, pytań i wątpliwości u właściciela, jednak z naszą pomocą czynności likwidacyjne zostaną przeprowadzone możliwie najszybciej, prawidłowo i kompleksowo. Oznacza to, że w okresie likwidacji będziemy cały czas do dyspozycji naszych zleceniodawców i zajmiemy się wszelkimi formalnościami. Nasze usługi obejmują pełne wsparcie podczas sporządzania bilansu likwidacyjnego, kontaktu z urzędami czy notariuszem.

Likwidacja spółki z o.o., akcyjnej, komandytowej, cywilnej i jawnej to specjalność naszego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.

Nasza pomoc przy rozwiązaniu spółki z o.o. skupi się na obsłudze wszystkich formalności wobec:

 • Krajowego Rejestru Sądowego – obejmują one między innymi wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga od likwidatora lub uprawnionego podmiotu złożenia stosownego wniosku do KRS;
 • Urzędu Skarbowego – przeprowadzenie likwidacji spółki z o.o wymaga zgłoszenia tego faktu do Urzędu Skarbowego – likwidator jest zobowiązany do poinformowania o zmianie danych spółki i o tym, że znajduje się ona w likwidacji;
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w związku z faktem rozwiązania spółki dochodzi najczęściej do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego konieczne jest wyrejestrowanie z ZUS zarówno pracowników, jak i samego właściciela spółki;
 • Głównego Urzędu Statystycznego – likwidatorzy spółki są zobowiązani poinformować GUS o jej likwidacji;
 • Wierzycieli
 • Dłużników
Likwidacja spółek w KRS

Likwidacja spółek osobowych i kapitałowych 

Otwarcie procesu likwidacji spółki – w momencie uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd lub podjęcia uchwały przez wspólników – rozpoczyna dość długą drogę do zakończenia wszelkich formalności. Jesteśmy po to, aby zdjąć z naszych klientów ciężar żmudnego zbierania dokumentacji, wypełniania wniosków i kontaktu z urzędami.

Nasze Centrum Doradztwa Inwestycyjnego oferuje profesjonalną pomoc w likwidacji spółek. Ile czasu zajmuje likwidacja spółki? Kodeks spółek handlowych wskazuje, że proces ten trwa minimum 6 miesięcy, a w tym czasie likwidatorzy prowadzą czynności mające na celu spieniężenie majątku spółki i spłatę zobowiązań. Likwidacja spółek wiąże się więc z koniecznością podjęcia czynności prowadzących do stanu bilansu, w którym kasa = kapitał. 

Podczas postępowania likwidacyjnego współpracujemy z biurem prowadzącym księgi rachunkowe spółki oraz notariuszem. Jesteśmy w stanie przygotować wszystkie dokumenty do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji i zakończyć ją sukcesem – czyli wykreśleniem spółki z rejestru przedsiębiorców KRS. Ile kosztuje likwidacja spółki z o.o.? Koszty usługi zależą od rodzaju prowadzonej przez Państwa spółki i rozpoczynają się od 2000 zł + VAT. Do tej kwoty należy doliczyć opłaty likwidacyjne.

Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku 2019

Zlikwidowanie spółki to czasochłonny i skomplikowany proces, który warto powierzyć specjalistom. Jak przebiega likwidacja spółki z o.o. krok po kroku (2019)?

 1. Rozwiązanie spółki – spółkę można rozwiązać z przyczyn przewidzianych w umowie, wskutek podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki, wskutek ogłoszenia upadłości, a także po uzyskaniu postanowienia sądu o rozwiązaniu spółki. 
 2. Powołanie likwidatora – likwidator spółki odpowiada ze wykonanie niezbędnych czynności likwidacyjnych.
 3. Powiadomienie sądu rejestrowego o likwidacji spółki – poprzez wypełnienie formularza KRS-Z61, który należy złożyć w terminie 7 dni od otwarcia likwidacji.
 4. Zamieszczenie ogłoszenia dla wierzycieli – takie ogłoszenie należy zamieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wzywając wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności.
 5. Czynności zmierzające do likwidacji spółki – sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji, zakończenie bieżących interesów, ściągnięcie wierzytelności, upłynnienie i podział majątku między wspólników, przygotowanie sprawozdania finansowego.
 6. Powiadomienie US o zakończeniu likwidacji – w ostatnim kroku likwidator przedkłada do Urzędu Skarbowego odpis sprawozdania likwidacyjnego. Z dniem wykreślenia z KRS spółka ulega likwidacji. 

W Giełdzie Spółek zapewniamy pomoc na każdym etapie sprawy, koordynację przebiegu likwidacji i odciążenie klienta od dopełniania formalności.

Skontaktuj się z nami, jeśli myślisz o przeprowadzeniu likwidacji spółki. W ten sposób unikniesz wielu żmudnych formalności i będziesz mieć pewność, że cała procedura zostanie przeprowadzona tak, jak powinna. Rzetelnie reprezentujemy interesy likwidowanej spółki oraz na bieżąco informujemy właścicieli, wspólników o tym, na jakim etapie jest postępowanie.

           Zapraszam do współpracy Przemysław Organowski