Archive for the ‘Uncategorized’ Category

PostHeaderIcon Umowa spółki i swoboda jej treści.

Kodeks Spółek Handlowych daje dość dużą swobodę w kształtowaniu postanowień umowy spółki, można więc zastanowić się nad dodatkowymi zapisami regulującymi w sposób indywidualny uprawnienia i obowiązki organów spółki, wspólników oraz stosunki majątkowe panujące w spółce. Jest to bardzo istotne, gdyż to umowa spółki określa wszystkie zasady  współdziałania wspólników, a przede wszystkim sposób reprezentowania spółki, bo jeśli takich postanowień zabraknie, to w przypadku np. zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki będzie współdziałać dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem (art. 205 k.s.h.). W umowie spółki określa się też długość kadencji zarządu, wskazuje, czy członkowie zarządu powołuje się na kadencję wspólną, indywidualną, rotacyjną, jak również ogranicza możliwość odwołania zarządu jedynie do ważnych powodów.

Read the rest of this entry »

Wirtualne biuro

Osobom i firmom, które kupują lub zakładają swoje spółki proponujemy rejestrację nowego podmiotu w siedzibie naszej firmy, w Poznaniu w doskonałej lokalizacji tuż przy centrum targowym Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Nasza oferta znajduje się na stronie www.office-polska.pl Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.