Archive for the ‘Uncategorized’ Category

PostHeaderIcon Spółka z o.o. – umorzenie udziałów

Spółka z o.o. - umorzenie udziałów

Umorzenie udziałów w spółce polega na unicestwieniu części udziałów, które składają się na kapitał zakładowy podmiotu. Jeśli dysponujesz gotową spółką, warto poznać zasady dotyczące działań na udziałach. Sprawdź, co warto o tym wiedzieć i w jakich sytuacjach można zastosować opisaną procedurę.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Jakie obowiązki ma wspólnik w spółce z o.o.?

Jakie obowiązki ma wspólnik w spółce z o.o.?

Gotowa spółka może pozwolić na rozwinięcie swojej działalności. Aby jednak prowadzić taki podmiot zgodnie z prawem, trzeba wiedzieć, jakie przepisy obowiązują jego wspólników. Są one ściśle określone i zapisane w Kodeksie spółek handlowych. Sprawdź, jakie są najważniejsze obowiązki wspólnika spółki z o.o.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.

Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.

Wspólnicy spółki z o.o. mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniach i oddawać głosy podczas głosowania nad uchwałami tego organu. Jeśli nie mogą zrobić tego osobiście, mogą wyznaczyć pełnomocnika. Sprawdź, kto może pełnić tę funkcję i jakie zasady obowiązują taką osobę zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Jak pokryć stratę w spółce z o.o.?

Jak pokryć stratę w spółce z o.o.?

Jeśli sprawozdanie finansowe spółki wykaże stratę, to zgromadzenie wspólników powinno podjąć uchwałę o jej pokryciu. Wybór sposobu uzupełnienia braków spoczywa na organie, który zatwierdza sprawozdanie. Przepisy dopuszczają kilka wariantów pokrywania strat przez spółki kapitałowe. Sprawdź, który z nich warto wybrać.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego spółki?

Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego spółki?

Spółki prawa handlowego są zobowiązane do sporządzania, zatwierdzania i składania do KRS sprawozdań finansowych za każdy rok prowadzonej działalności. Stworzenie takiego dokumentu jest dość czasochłonne i skomplikowane. Nie warto jednak zaniedbywać tego obowiązku, ponieważ grozi za to odpowiedzialność karna. Sprawdź, na jakie konsekwencje możesz się narazić, nie przekazując sprawozdania finansowego do KRS.

Read the rest of this entry »