Archive for the ‘Blog’ Category

PostHeaderIcon Czy spółka musi mieć pieczątkę?

Czy spółka musi mieć pieczątkę?

Zakładasz spółkę, masz już swoje wizytówki i właśnie pomyślałeś o pieczątce firmowej. Jednak jeżeli nie masz ochoty jej mieć, to nie musisz. Przepisy prawa nie wymagają tego od ciebie, a posiadanie pieczątki firmowej nie jest obowiązkowe także dla spółek. Dowiedz się jednak więcej o tym, jaką funkcję one pełnią i zdecyduj, czy rzeczywiście nie potrzebujesz swojego stempla.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Co można wnieść jako wkład do spółki?

Co można wnieść jako wkład do spółki?

Zawiązanie spółki wymaga poniesienia wydatków związanych m.in. z wniesieniem wkładu na poczet kapitału zakładowego. Mimo że kojarzy się on z pieniędzmi, to zgodnie z obowiązującymi przepisami może mieć różną formę. Nie trzeba wnosić go ani przez uiszczenie gotówki, ani wykonując przelew na rachunek bankowy. Oto, w jaki sposób można wnieść wkład do spółki – w pełni legalnie i zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Czy można prowadzić spółkę bez pracowników?

Czy można prowadzić spółkę bez pracowników?

Zamiast jednoosobowej działalności gospodarczej chcesz mieć spółkę. Jednak ciągle zastanawiasz się, czy w takiej sytuacji trzeba zatrudniać pracowników, odprowadzać w związku z tym składki do ZUS-u i do urzędu skarbowego. Odpowiadamy krótko – prowadząc spółkę z.o.o., nie masz takiego obowiązku. Z czego wynika fakt, że nie trzeba wtedy zatrudniać rąk do pracy? I jak to możliwe, że taka sytuacja jest legalna? Wyjaśniamy.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Zakup gotowej spółki – wady i zalety

Zakup gotowej spółki - wady i zalety

Zakup gotowej spółki wciąż jest na polskim rynku zjawiskiem stosunkowo nowym i mało znanym. Można jednak zaobserwować rosnące zainteresowanie taką formą rozpoczynania działalności gospodarczej. Warto jednak podejmować decyzję o zakupie z rozmysłem, biorąc pod uwagę nie tylko korzyści, ale również ewentualne ryzyko, jakie niesie ze sobą zakup spółki. Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania?

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Likwidacja spółki krok po kroku – jak ją przeprowadzić w 2022 roku?

Likwidacja spółki krok po kroku

Likwidacja spółki nie jest czynnością, którą można przeprowadzić natychmiast. Aby zakończyć działanie takiego podmiotu, należy wykonać szereg ściśle określonych działań. Co więcej, trzeba pamiętać o ustalonej kolejności wykonywania kolejnych kroków. Jak zlikwidować spółkę zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2022 roku? Od czego zacząć?

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Umowa spółki i swoboda jej treści

Umowa spółki i swoboda jej treści

Kodeks Spółek Handlowych daje dość dużą swobodę w kształtowaniu postanowień umowy spółki, można więc zastanowić się nad dodatkowymi zapisami regulującymi w sposób indywidualny uprawnienia i obowiązki organów spółki, wspólników oraz stosunki majątkowe panujące w spółce.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Odpowiedzialność Zarządu

Odpowiedzialność zarządu

Spółka kapitałowa co do zasady odpowiada za swoje zobowiązania swoim majątkiem, jednak zgodnie z 299 Art. Kodeksu Spółek Handlowych, za zobowiązania spółki mogą również w sposób solidarny odpowiadać członkowie Zarządu spółki. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że odpowiedzialność konkretnego Zarządu powstaje w momencie jego powołania a nie wpisania tych osób do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz z chwilą powstawania zobowiązania lub gdy stało się ono wymagalne.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Wniesienie kapitału spółki aportem, bez zmiany umowy spółki.

Wniesienie kapitału spółki aportem, bez zmiany umowy spółki

Jeśli umowa spółki przewiduje taką możliwość, kapitał spółki można podnieść poprzez wniesienie aportu rzeczowego, bez wizyty u notariusza i wymogu zawarcia takiej umowy w formie aktu notarialnego – tzw. forma uproszczona w trybie art. 257§1 kodeksu spółek handlowych. Warunkiem, który musi być spełniony by takiej czynność dokonać, jest zapis w umowie spółki, że wniesienie to może nastąpić do określonego dnia (musi być określona dokładna data).

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Zakup Spółki przez małżonków a ZUS

Zakup Spółki przez małżonków a ZUS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest spółką kapitałową, w której udziałowcy wnoszą kapitał celem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie zasadniczo, spółka odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości swoich kapitałów. W Kodeksie Spółek Handlowych, nie jest nigdzie napisane ilu udziałowców może powołać spółkę, więc nic nie stoi na przeszkodzie by 100% udziałów należało do jednej osoby fizycznej.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Ryzyka zakupu spółki

Ryzyka zakupu spółki

Zakup spółki z rynku wtórnego zawsze ma jakąś podstawę, która ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w przyszłości. Powodów zakupu jest bardzo dużo, najczęściej jest to:

  • nabycie podmiotu z odpowiednim stażem, budzącym zaufanie na rynku
  • nabycie podmiotu wolnego od zobowiązań wobec US lub ZUS – umożliwiającego przystąpienie do przetargów
  • ułatwienie drogi do pozyskania finansowania zewnętrznego
  • nabycie podmiotu, który ma już status podatnika VAT-UE lub określoną licencję, przyspieszającego realizację pomysłu gospodarczego
Read the rest of this entry »