Archive for the ‘Blog’ Category

PostHeaderIcon Zakup gotowej spółki – wady i zalety

Zakup gotowej spółki wciąż jest na polskim rynku zjawiskiem stosunkowo nowym i mało znanym. Można jednak zaobserwować rosnące zainteresowanie taką formą rozpoczynania działalności gospodarczej. Warto jednak podejmować decyzję o zakupie z rozmysłem, biorąc pod uwagę nie tylko korzyści, ale również ewentualne ryzyko, jakie niesie ze sobą zakup spółki. Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania?

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Likwidacja spółki krok po kroku – jak ją przeprowadzić w 2022 roku?

Likwidacja spółki nie jest czynnością, którą można przeprowadzić natychmiast. Aby zakończyć działanie takiego podmiotu, należy wykonać szereg ściśle określonych działań. Co więcej, trzeba pamiętać o ustalonej kolejności wykonywania kolejnych kroków. Jak zlikwidować spółkę zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2022 roku? Od czego zacząć?

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Umowa spółki i swoboda jej treści.

Kodeks Spółek Handlowych daje dość dużą swobodę w kształtowaniu postanowień umowy spółki, można więc zastanowić się nad dodatkowymi zapisami regulującymi w sposób indywidualny uprawnienia i obowiązki organów spółki, wspólników oraz stosunki majątkowe panujące w spółce. Jest to bardzo istotne, gdyż to umowa spółki określa wszystkie zasady  współdziałania wspólników, a przede wszystkim sposób reprezentowania spółki, bo jeśli takich postanowień zabraknie, to w przypadku np. zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki będzie współdziałać dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem (art. 205 k.s.h.). W umowie spółki określa się też długość kadencji zarządu, wskazuje, czy członkowie zarządu powołuje się na kadencję wspólną, indywidualną, rotacyjną, jak również ogranicza możliwość odwołania zarządu jedynie do ważnych powodów.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Odpowiedzialność Zarządu

Spółka kapitałowa co do zasady odpowiada za swoje zobowiązania swoim majątkiem, jednak zgodnie z 299 Art. Kodeksu Spółek Handlowych, za zobowiązania spółki mogą również w sposób solidarny odpowiadać członkowie Zarządu spółki. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że odpowiedzialność konkretnego Zarządu powstaje w momencie jego powołania a nie wpisania tych osób do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz z chwilą powstawania zobowiązania lub gdy stało się ono wymagalne.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Wniesienie kapitału spółki aportem, bez zmiany umowy spółki.

Jeśli umowa spółki przewiduje taką możliwość, kapitał spółki można podnieść poprzez wniesienie aportu rzeczowego, bez wizyty u notariusza i wymogu zawarcia takiej umowy w formie aktu notarialnego – tzw. forma uproszczona w trybie art. 257§1 kodeksu spółek handlowych. Warunkiem, który musi być spełniony by takiej czynność dokonać, jest zapis w umowie spółki, że wniesienie to może nastąpić do określonego dnia (musi być określona dokładna data).

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Zakup Spółki przez małżonków a ZUS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest spółką kapitałową, w której udziałowcy wnoszą kapitał celem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie zasadniczo, spółka odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości swoich kapitałów. W Kodeksie Spółek Handlowych, nie jest nigdzie napisane ilu udziałowców może powołać spółkę, więc nic nie stoi na przeszkodzie by 100% udziałów należało do jednej osoby fizycznej.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Ryzyka zakupu spółki

Zakup spółki z rynku wtórnego zawsze ma jakąś podstawę, która ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w przyszłości. Powodów zakupu jest bardzo dużo, najczęściej jest to:

  • nabycie podmiotu z odpowiednim stażem, budzącym zaufanie na rynku
  • nabycie podmiotu wolnego od zobowiązań wobec US lub ZUS – umożliwiającego przystąpienie do przetargów
  • ułatwienie drogi do pozyskania finansowania zewnętrznego
  • nabycie podmiotu, który ma już status podatnika VAT-UE lub określoną licencję, przyspieszającego realizację pomysłu gospodarczego

Read the rest of this entry »